BK Beveiliging


Uw partner in zekerheid

Groep Jongeren © BK Beveiliging
Moderne tijden vragen om moderne oplossingen. Overheden werken steeds vaker samen met het particuliere bedrijfsleven om de veiligheid in straten en buurten te garanderen. En dat is niet zo maar. Door onze kennis en ervaring zijn wij in staat om voor elk probleem pasklare oplossingen te bedenken . BK Beveiliging kent uw problematiek en weet wat werkt, en bovenal, wat niet werkt. Parkeerhandhaving, jongerenoverlast, hot spot benadering, wijktoezicht of overlast rond winkelgebieden; wij hebben kennis en ervaring die wij graag met u delen.

In deze branche zijn er geen ‚standaard’ oplossingen. Tenslotte is niet iedere wijk gelijk aan de andere. Dat vraagt om een gedegen analyse die wij samen met onze partners, zoals bijvoorbeeld de gebiedsagent en de brandweer, maken. Ook de inzet van middelen varieert en wordt aangepast aan de analyse. Ook hier kiezen wij voor intelligente oplossingen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van straatcoaches, maar ook bijvoorbeeld van jongerenwerkers. Vaak zijn oplossingen een combinatie van beproefde tactieken.

Ook nemen wij de inzet van voertuigen voor onze rekening. Te denken valt bijvoorbeeld aan ATB-fietsen, of Segways, of een surveillancewagen. Uiteraard gaat alles in nauw overleg met u. En daarmee werken we aan permanente oplossingen; niet aan lapmiddelen.

Toezichthouder
Onze toezichthouders hebben een signalerende en corrigerende rol. Zij zijn visueel zeer aanwezig en geven een signaal af aan een buurt of een wijk dat er actief gewerkt wordt aan het verzorgen van een schone, leefbare en veilige omgeving. Zij spreken mensen op een rustige manier aan op hun gedrag. Maar wél: respect afdwingend. Ieder team van toezichthouders staat doorlopend in contact met de gemeente zodat u weet wat er speelt, en, indien noodzakelijk, dat er onmiddellijk actief bijgestuurd kan worden. De BK Beveiliging toezichthouder weet wat samenwerken is.

Straatcoach
Helaas een steeds vaker voorkomend probleem: hangjongeren. Jongeren die een meer of minder ernstig mate zich schuldig maken aan overlast. Jongeren die voorbij het punt van flaneergedrag gaan. Deze groepen jongeren geven bedoeld of onbedoeld een gevoel van onveiligheid af aan de overige buurtbewoners. Inwoner van een wijk gaan na bepaalde tijdstippen bijvoorbeeld het winkelcentrum mijden, omdat ze weten dat daar een groep jongeren rondhangt. U kunt die overlast terugdringen door een straatcoach van BK Beveiliging in te zetten. Onze straatcoaches zijn getraind om om te gaan met jongeren. Zij stellen duidelijke grenzen, zijn hard waar het moet, sociaal daar waar het kan. Zij spreken de taal van de straat en proberen met praten totoplossingen te komen. Laat ons met een straatcoach bewijzen dat jongerenoverlast echt terug gedrongen kan worden.

Handhaver
Een taak die vroeger overduidelijk een politiezaak was. Maar is het uitschrijven van een proces-verbaal echt een taak van een agent? Het takenpakket van de politie wordt steeds omvangrijker en complexer. Daarom organiseren veel gemeenten dit zelf. BK Beveiliging kan de handhaving efficiënt en effectief onder uw regie uitvoeren. De BK Beveiliging BOA krijgt de status van onbezoldigd ambtenaar van uw gemeente en maakt proces-verbaal op tegen overtreders. De nieuwe functielijst BOA geeft u en ons de mogelijkheid om op meer terreinen samen te werken. Ook in combinatie met de inzet in buurgemeenten. Wij informeren u graag over de wijzigingen en kansen van de functielijst voor uw gemeente en onze mogelijkheden.


Meldpunt overlast
24 uur per dag direct opvolging van meldingen van overlast? Het kan. Inwoners kunnen een voor uw gemeente speciaal aangemaakt telefoonnummer bellen als zij hinder of overlast ondervinden. Niet inspreken op een antwoordapparaat, maar direct een medewerker van de AlarmServiceCentrale aan de telefoon, die ook kan doorvragen en geruststellen. Wij handelen volgens het door u opgegeven protocol. Hierdoor bent u als gemeente 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Het is overigens ook mogelijk om uw eigen meldpuntnummer buiten kantooruren door te schakelen.